Trvání projektu: 
2000 - 2003

Výzkum sleduje integraci domácnosti a práce v kontextu flexibilizace
pracovních praktik (tj. flexibilita času, místa a podmínek) v různých
částech Evropy, kde existují různé tradice sociální politiky, práce a
regulace pracovního trhu. Zkoumanými zeměmi jsou Velká Británie,
Nizozemsko, Švédsko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko, Bulharsko a
Rumunsko. Prvním výzkumným nástrojem je výběrové šetření domácností v
každé zemi. Každý z 8 partnerů je odpovědný za organizaci výzkumu ve
své zemi a a analýzu toho, jak se pracovní praktiky vztahují k
organizaci domácnosti. Výzkum bude sledovat variabilitu v rámci
národních kontextů. Druhým výzkumným nástrojem jsou národní zprávy
popisující institucionální kontexty práce a rodiny. To zahrnuje
regulace trhu práce, sociální politiky, demografické a trendy a změny
struktury zaměstnanosti. Partneři byli vybráni s ohledem na rozmanité
konfigurace trhu práce a sociálních politik ve svých zemích, které
mohou napomáhat nebo bránit flexibilizaci.

Zadavatel: 
mezinárodní projekt