Trvání projektu: 
2015 - 2017

V roce 2013 bylo založeno Konsorcium evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA , které vytváří integrovaný systém evropských datových služeb na základě spolupráce národních datových archivů. K zakládajícím členům patří 13 evropských zemí včetně České republiky zastoupené Českým sociálněvědním archivem (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR. K cílům projektu CESSDA-SaW (Posílení a rozšíření evropské infrastruktury sociálněvědních datových archivů) patří realizace aktivit na podporu dalšího rozšíření konsorcia, vytvoření sítě spolupracujících institucí v nečlenských zemích, posílení spolupráce uvnitř konsorcia a rozšíření aktivit z hlediska pokrytí různých typů dat pocházejících z různých zdrojů.

Stránky projektu: cessda.net/CESSDA-Services/Projects/CESSDA-SaW

Horizon 2020; INFRADEV-3-2015: Individual implementation and operation of ESFRI projects. Project No. 674939

Témata: 
sociologická data
Zadavatel: 
mezinárodní projekt