Trvání projektu: 
2021 - 2026

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (Center for Socio-Economic Research on Environmental Policy Impact Assessment - SEEPIA) je projekt podpořený z programu Prostředí pro život (TA ČR). Jeho záměrem je vytvoření interdisciplinárního výzkumného centra, jež se bude dlouhodobě odborně zabývat socioekonomickým výzkumem v oblasti životního prostředí. Centrum rozvine metody hodnocení dopadů politik, foresightu a výzkumu postojů a chování. Orgánům státní správy pak bude poskytovat expertní podporu při tvorbě politik a strategií na základě prováděných výzkumných aktivit.

Výzkumné konsorcium zahrnuje 12 výzkumných organizací, univerzit a podniků pod vedením Centra pro otázky životního prostředí UK. Projekt probíhá v letech 2021-2026.

Webové stránky: seepia.cz / anglicky: seepia.cz/en/

2021

SOÚ AV ČR participuje také na projektu Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik, jehož řešitelkou za instituci je Mgr. et Mgr. Paulína Tabery. Centrum v polovině roku 2021 začalo svou činnost. V návaznosti na to byly v rámci příslušného WP vytyčeny priority zkoumání a proběhly schůzky nad dotazníkem, jejichž cílem bylo specifikovat, na které politiky se zaměří sběr dat v roce 2022.

2022

V roce 2022 byla v rámci příslušného WP projednávána témata, na která se má výzkum veřejného mínění zaměřit, a v konzultacích s partnery byl připravován dotazník.

2023

V roce 2023 se výzkumný tým například zapojil do přípravy výzkumů obecné populace v rámci příslušného work package.

Hlavní řešitel: 
Centrum pro otázky životního prostředí UK
Témata: 
životní prostředí
Zadavatel: 
TA ČR