Adresa pro doručování analogových dokumentů a dokumentů na přenosných  technických nosičích dat:

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, Praha 1, 110 00

Úřední hodiny podatelny:

pondělí – pátek, 8:00 -16:30 hod.

Digitální dokumenty jsou přijímány na elektronické adrese:

socmail@soc.cas.cz

Identifikátor datové schránky:

i4gng7e

SOÚ přijímá elektronické dokumenty v následujících formátech:

html, pdf, pdf/a, doc/x, xls/x, ppt/x, rtf, txt, odt, xml, jpg/jpeg, tiff, png

Přenosné technické nosiče dat přijímaných elektronických dokumentů:

CD, DVD, USB

Škodlivý kód:

Pokud je u doručeného elektronického dokumentu zjištěn tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích SOÚ, popřípadě způsobilý poškodit SOÚ zneužitím informací. Projevem tzv. škodlivého kódu je rovněž stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný), takový dokument SOÚ nezpracovává.

Pokud je SOÚ doručen elektronický dokument, který není dostupný podatelně a lze z něj identifikovat odesílatele nebo jeho kontaktní nebo elektronickou adresu, SOÚ jej vyrozumí o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup. Nepodaří-li se pracovišti ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, SOÚ dokument nezpracovává.

Pokud je SOÚ doručen analogový dokument, který není dostatečně uživatelsky vnímatelný (např. neúplný, nečitelný nebo jinak poškozený) a lze-li z něho určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se pracovišti ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit, SOÚ dokument nezpracovává.