recenzovaný článek
Chylíková, Johana. 2015. „Měření validity a reliability otázek v šetření European Social Survey a jeho využití.“ Data a výzkum - SDA Info 9 (1): 5 - 29. ISSN 2336-2391. [cit. 21. 12. 2015]. Dostupné z: http://dav.soc.cas.cz/issue/22-data-a-vyzkum-1-2015/132.

Cílem článku je představit aktuální trend ve výzkumu chyb měření v datech ze sociálněvědních šetření a naznačit některé problematické aspekty tohoto přístupu. Reprezentantem popisovaného přístupu je výzkumný tým Research and Expertise Centre for Survey Methodology  (RECSM) univerzity Pompeu Fabra ve španělské Barceloně, který se podílí na organizaci metodologických šetření v projektu European Social Survey (ESS). Text popisuje experimentální design Multitrait Multimethod (MTMM) a jeho modifikaci 2 Split ballot Multitrait Multimethod (2 SB  MTMM), kterou RECSM používá ke sběru experimentálních dat v ESS. Je vyložen způsob, jakým lze 2 SB MTMM data analyzovat, aby z nich byly získány ukazatele konstruktové validity, reliability a tzv. společného rozptylu metody pro jednotlivé dotazníkové položky. Text dále naznačuje využití odhadů validity a reliability získaných z 2 SB MTMM dat a podává stručný popis programu Survey Quality Prediction 2.0 (SQP 2.0), který umožňuje predikci validity a reliability jakékoliv dotazníkové otázky. Závěrečná část textu je věnována představení problematických aspektů metody 2 SB MTMM, jejichž následkem lze 2 SB MTMM data velmi obtížně analyzovat, a proto v některých případech není možné získat odhady validity a reliability.

Sdílejte tuto stránku