recenze publikace
Maříková, Hana. 2011. „Genderovanost univerzitního bádání v kontextu Slovenska.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 12 (1): 92-95. ISSN 1213-0028.

Publikace se zaměřuje na re/produkci genderových nerovností v univerzitním prostředí na Slovensku mimo hlavní město Bratislavu – při studiu, ve vědecké kariéře, v řízení a managementu vědy apod.

 

Sdílejte tuto stránku