kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana. 2002. „Problematická či chybějící opatření ke sladění práce a rodiny.“ Pp. 51-69 in Podmínky harmonizace práce a rodiny v České republice. Podmínky harmonizace práce a rodiny v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-026-5.

Kapitola pojednává o základních institucionálních opatřeních umožňujících sladění práce a rodiny v ČR, jejich legislativním rámci, a zaměřuje se na jejich dodržování (resp. porušování) v různých typech organizací a firem. Jsou zde zmíněny požadavky pracujících týkající se sladění práce a rodiny a identifikovány problémy spojené s harmonizací práce a rodiny v průběhu životního cyklu. Přestože po formální (právní) stránce jsou prorodinná opatření v České republice na relativně vysoké úrovni, mnohá z nich jsou zakomponována v Zákoníku práce či jiných zákonných normách týkajících se sféry placené práce, nebývá jejich realizace v běžném životě vždy bezproblémová. Pokud někteří zaměstnavatelé nejsou schopni či ochotni zabezpečit dodatková práva zaměstnanců v plném rozsahu (zejména některé velké nadnárodní společnosti v obchodě či naopak drobní soukromí vlastníci), nedokáží obvykle české ženy a muži efektivně prosazovat a hájit svá práva v tomto ohledu, nedokáží využívat všech zákonných možností, které mají.

 

Sdílejte tuto stránku