Oddělení:
Pracovní zařazení: 
odborná pracovnice SŠ/VOŠ, asistentka oddělení, zpracovatelka databáze ASEP, tajemnice Ústavní rady a Atestační komise
Telefon: 
+420 210 310 351
Interní linka: 
351

Životopis