Vydáno: 25. 9. 2014
Ostatní

Zveme vážené kolegy, kolegyně a veřejnost k účasti na čtvrtečních seminářích v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Autoři prezentují výsledky individuálního i týmového bádání jako základ ke kritické debatě, pro informaci, poučení či inspiraci.

Čtvrteční sociologické semináře

Přehled seminářů:

 

  •   2.10.2014        GREGER David: Nerovné šance na vzdělání od útlého věku (AKC)
  •   9.10.2014        AYAN Pelin, HUDÍK Marek: Factional Splits in Proto-Hegemonic Mass Parties: The Case of the Welfare/Virtue Party in Turkey (207)
  • 16.10.2014        SPASOVÁ Lyuba: Bending the Law to a Breaking Point: Political Challenges in Local Government (zasedací místnost FLÚ AV ČR)    
  • 30.10.2014        Jan W. van DETH: Participation and Democracy: Norms, Inequality and Extremism in Post-Democratic Society (207)
  • 13.11.2014        DUDOVÁ Radka: Péče o starší: kdo se stará, jak a proč (207)
  • 27.11.2014        HÁJEK Martin: Čtenář a stroj: Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů (již od 13:30, zasedací místnost CMS)
  •   4.12.2014        VRÁBLÍKOVÁ Kateřina: Zklamání z demokracie? Ne/spokojenost s politikou a politická ne/angažovanost v nových demokraciích (207)

                                           

Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 14 hodin v AKC či v místnosti 207 (není-li uvedeno jinak)

AKC – Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 110 00

207 – zasedací místnost SOÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, 110 00

CMS - Centrum medievistických studií UK a AV ČR, Jilská 1, Praha 1, 110 00

Sdílejte tuto stránku