Vydáno: 30. 6. 2014
Veřejné zakázky

Oznámení předběžných informací o veřejném řízení vypisovaném Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Autor: Caden Crawford

Předmětem plnění veřejné zakázky bude realizace sběru dat čtyř po sobě jdoucích vln reprezentativního pravděpodobnostního panelového výzkumu domácností ČR. Výběrové řízení proběhne v rámci projektu GAČR 14-36154Gs názvem „Dynamika změny v české společnosti“. Dotazovací šetření bude zaměřeno na kvalitu života, sociální a politické postoje a chování členů domácnosti v oblasti pracovního trhu, rodiny (formování a rozpad rodin, interní dynamika domácnosti) a politické chování. Realizace bude na straně dodavatele zahrnovat: přípravu plně pravděpodobnostního designu výběru a určení jeho parametrů, realizaci výběrového postupu ve všech jeho krocích, školení tazatelské sítě pro účely šetření, spolupráci při přípravě dotazníku, programování CAPI pro realizaci panelového šetření, sběr dat, realizaci strategie udržení návratnosti zahrnující odměny respondentům a průběžné vyhodnocování sběru dat, pořízení, kontrolu pořízení a čištění datových souborů, určení vah pomocí statistických metod, udržování panelu po dobu realizace šetření a související úlohy.


Druh zakázky: Služby - průzkum trhu a veřejného mínění
Předpokládaná doba realizace: 2015 – 2018
Odkaz na oznámení ve Věstníku veřejných zakázek: zde

Sdílejte tuto stránku