Projekce a diskuse
3. 12. 2021
9:30-16:00, ONLINE

Projektové sympozium Možnosti a limity participativního bydlení se zaměří na moderovanou diskuzi mezi zástupci partnerských měst, řešiteli projektu a přizvanými hosty o legislativních, finančních či společenských limitech a možnostech jeho realizace v Česku v sociálně a environmentálně udržitelné podobě. Na sympoziu vystoupí zahraniční hosté a také zástupci českých pilotních iniciativ.

SYMPOSIUM: Možnosti a limity participativního bydlení

Přednášející

Michael La Fond, PhD (id22)
Urbanista, projektový manažer a konzultant. Zakladatel institutu id22 - Institute for creative sustainability, iniciátor oceňovaného baugruppe projektu Spreefeld Berlin či platformy CoHousing Berlin. Autor několika knih jako např. CoHousing Inclusive nebo CoHousing Cultures. Spolupracuje s městy a organizacemi po celém světě, mj. jako konzultant participativního bydlení v rámci projektu Nova Cvernovka v Bratislavě.

Katharina Bayer (einszueins architektur)
Architektka, zakladatelka a jednatelka společnosti einszueins architektur, průkopnického ateliéru participativního bydlení v Rakousku, který má ve svém portfoliu řadu ceněných návrhů, jako např. Wohnprojekt Wien. Členka poradního orgánu Vídeňské bytové iniciativy (Wiener Wohnbauinitiative) a hostující profesorka na Institutu městské designu a krajinné architektury, TU Wien.

Explica Consulting s.r.o.
Společnost Explica Consulting s.r.o. vznikla v roce 2020 a navazuje na předchozí činnost jejich zakladatelů Michala Beníka a Vojtěcha Peštuky v oblasti poradenství a inovací pro developerskou činnost. Největším současným projektem společnosti je “Spolkové bydlení”, systém výstavby dostupného bydlení na pozemcích měst, který momentálně připravuje pro hlavní město Prahu.

Sdílené domy, z.s.
Sdílené domy jsou síť domů poskytující svým obyvatelům finančně dostupné komunitní bydlení ve společném vlastnictví. Vlaštovka je pilotní projekt Sdílených domů, na kterém se ukáže, zda je tento systém realizovatelný a životaschopný i v místních právních a společenských podmínkách. Sdílené domy jsou součástí regionální sítě MOBA Housing SCE (European Cooperative Society).

Program

09:00 - 09:30 Registrace účastníků a káva
09:30 - 10:00 Úvodní slovo a představení projektu, krátké představení účastníků sympozia
10:00 – 12:00 Blok 1 – Zahraniční zkušenosti s participativním bydlením / Michael La Fond (id22), Katharina Bayer (einszueins architektur)
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:30 Blok 2 – České zkušenosti s participativním bydlením / Sdílené domy, z.s., Explica consulting s.r.o
14:30 – 14:45 Pauza na kávu a občerstvení
14:45 – 15:45 Blok 3 – Skupinová aktivita: Příprava projektu participativního bydlení
15:45 - 16:00 Shrnutí a rozloučení

Jazykem sympozia je čeština (simultánní tlumočení z/do angličtiny zajištěno). Bude pořizován záznam sympozia, který bude následně zveřejněn. Informace jsou zveřejněny také na Facebooku. Sympozium bude možné také sledovat online prostřednictvím živého přenosu na Youtube.

Sympozium je financováno jako součást projektu TAČR SS03010221 programu Prostředí pro život s názvem Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR.

Sdílejte tuto stránku