Semináře
31. 10. 2002

Místo konání: Ústav dějin umění, Husova ulice 4, Praha 1

PhDr. Martin Ouředníček, z katedry sociální geografie a regionálního
rozvoje Přírodovědecké fakulty UK, sledoval urbanizační procesy, které
mění sociální prostředí a především sociálně prostorovou strukturu
obyvatelstva v Praze. Sociálně-ekologický přístup ke studiu města je
teoretickým zázemím této práce, s níž účastníky semináře seznámí.

Seminář
se koná ve čtvrtek 31. října 2002 V Ústavu dějin umění v Husově
ulici 4, v zasedací místnosti v 1. patře ve 14 hodin.

Sdílejte tuto stránku