Semináře
23. 5. 2024
ve 14:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Kolonizovaní bez kolonií, levičáci a zpátečníci: České představy a postoje vůči dekolonizaci

ANDREA PRŮCHOVÁ HRŮZOVÁ

Smrt George Floyda v květnu roku 2020 přinesla do anglo-amerického politického a kulturního prostředí zásadní impulz pro opětovnou mobilizaci lidskoprávního hnutí Black Lives Matter. V rámci diskuze o historicky zakořeněné, systémové rasové nespravedlnosti událost oživila také celou paletu témat spojených s imperiální, koloniální a otrokářskou minulostí tohoto regionu, které do veřejného a mediálního prostředí nejviditelněji vnášeli zástupci/kyně dekolonizačního hnutí, mnohdy přímo pod hlavičkou Decolonize This Place. Digitální povaha BLM a DTP společně s fungováním globální infrastruktury cirkulace mediálních obsahů umožnily rozšíření nově aktivizovaných hnutí, jejich myšlenek a požadavků do dalších zeměpisných regionů, kde byly nově interpretovány, přisvojovány i odmítány na základě specifické, lokální, historické i současné politicko-kulturní reality. Jak se česká odborná a populární veřejnost staví k tématům spojovaným s dekolonizací a rasovou nespravedlností? Nakolik jsou její postoje ovlivněny historickou zkušeností 20. století, přítomností populistických narativů v politickém a veřejném prostoru, kategoriemi rasy, genderu a věku? Přednáška představí základní rámec právě dokončovaného tříletého výzkumu o recepci hnutí BLM a DTP v české společnosti podpořeného Grantovou agenturou ČR a seznámí s výstupy analýzy expertních rozhovorů a digitálních diskuzí šířených na sociálních sítích.

Andrea Průchová Hrůzová je kulturní socioložka se specializací v oblasti vizuální kultury. Jako badatelka pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a vyučuje na katedře sociologie Fakulty sociálních věd UK. Založila a dvanáct let vedla Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye. Publikuje doma i v zahraničí (např. Visual Studies, European Journal of Cultural Studies, Amsterdam University Press). Aktuálně vychází soubor jejich esejí V zajetí obrazů. Vizuální politika 21. století (Akropolis, 2024) a autorkou editovaná kolektivní monografie Enemies and Colonies, Patriots and Riots: Public Narratives of Decolonization and Racial (In)Justice in Central and Southeast Europe (Palgrave Macmillan, 2025). Věnuje se překladu knih z oblasti anglo-americké vizuální teorie a umělecko-výzkumným projektům.

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.

 

Sdílejte tuto stránku