Projekce a diskuse
18. 10. 2021
16:30, Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1 / online

V rámci Týdne inovací připravilo NKC panelovou diskuzi na aktuální téma digitalizace, práce na dálku a genderové (ne)rovnosti v době post-covidové. Diskuzi bude možné sledovat také online.

NKC

Pandemie covid-19 se v uplynulých dvou letech promítla prakticky do všech sfér našeho života. Opatření, která přijaly vlády v různých zemích, zasáhla do vzdělávání, péče o děti, trhu práce a dalších oblastí. Jak ukazují průběžné výsledky mezinárodního projektu RESISTIRÉ, na jehož realizaci se Sociologický ústav podílí, pandemie přitom významněji dopadla na ženy a další skupiny, které byly ohrožené diskriminací, sociálním vyloučením nebo chudobou již v před-covidové době.

V souvislosti s proměnou trhu práce v důsledku covid-19 věnuje projekt RESISTIRÉ pozornost tématu, které má potenciál existující genderové a další nerovnosti zmírnit – a tím je digitalizace a práce na dálku (tzv. teleworking). Jaká rizika a příležitosti s sebou tyto proměny přinášejí? Mohou přispět ke snadnějšímu slaďování rodinného a pracovního života? Je teleworking, včetně online meetingů a školení, příležitostí ke snadnějšímu kariérnímu postupu pro rodiče malých dětí a pracující s pečujícími povinnostmi? Koho naopak postupující digitalizace může z trhu práce vytlačit a jak takové negativní dopady minimalizovat? Jaké dopady má práce na dálku na produktivitu a duševní pohodu? A jakým způsobem reflektuje téma digitalizace v post-covidové době Národní plán obnovy, který na pilíř digitální transformace vyčlenil přes 28 mil. Kč?

O těchto a dalších otázkách budou v rámci debaty diskutovat výzkumnice Sociologického ústavu působící na projektu RESISTIRÉ a přizvané expertky na téma digitalizace, trhu práce a genderové rovnosti:

  • Mgr. Šárka Homfray: právnička a odborářka. Věnuje se genderovým aspektům práva a světa práce, včetně budoucnost práce ve spojení s digitalizací.
  • Mgr. et Mgr. Vanda Maufras Černohorská, Ph.D.: výzkumnice Národního kontaktního centra – gender a věda, působí na projektu RESISTIRÉ, který zkoumá dopad politických opatření v boji proti covid-19 na existující genderové a další nerovnosti.
  • PhDr. Lenka Simerská: socioložka, členka Komise pro vědu, výzkum, inovace Rady Ústeckého kraje, gestorka projektu MPSV 22 % K ROVNOSTI, kterým Česká republika řeší velký propad průměrné mzdy žen vůči mužům.
  • Kateřina Smejkalová, M. A.: politoložka a vědecká pracovnice v českém zastoupení think-tanku Friedrich-Ebert-Stiftung. Zajímá se zejména o společenské dopady technologií, budoucnost práce a rovnost žen a mužů.
Sdílejte tuto stránku