Projekce a diskuse
10. 8. 2021
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

S potěšením Vás zveme na naši tradiční letní akci Brunch pro začínající vědkyně 10.8. od 9:30, která nabízí příležitost k navázání kontaktů, sdílení Vašich zkušeností a setkání s inspirativní ženou z akademické sféry.

Brunch s Danuší Nerudovou pro začínající vědkyně

Ve stoleté historii Mendelovy univerzity se stala první ženou, která zastává post rektorky. Navíc do něho byla zvolena v pouhých 38 letech. Jako ekonomka a vědkyně se dlouhodobě věnuje otázkám rovného postavení žen a mužů, a tak není divu, že univerzita pod jejím vedením získala záhy ocenění HR Award, certifikát Evropské komise, který se uděluje za dodržování rovnosti příležitostí. Jak se jí podařilo dosáhnout pozice jedné z nejvlivnějších  žen v ČR? Jak zvládá skloubit akademickou dráhu s výchovou dvou malých dětí? Proč stále váhá s potvrzením své kandidatury na prezidentku?

To všechno a mnohem víc v diskuzi na našem brunchi.

Registrovat se můžete na webových stránkách NKC – gender a věda: genderaveda.cz/brunch-s-danusi-nerudovou/

Sdílejte tuto stránku