23. 11. 2020

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem Plýtvání potravinami v číslech aneb jak neplýtvat, která se uskuteční v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost.

6. 11. 2020

Centrum genderových studií při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uspořádá doktorandskou konferenci Genderové perspektivy v humanitních vědách, která proběhne v pátek 6. listopadu od 9:00 prostřednictvím platformy Zoom.

13. 10. 2020

Cílem první části konference bude představit nejnovější evropské a české politiky v oblasti uplatnění žen ve VaVaI, diskutovat příležitosti, které institucím VaVaI přinášejí, a informovat o nástrojích podpory, jež jim budou v této oblasti v nadcházejícím období k dispozici. V...

31. 10. 2019
Ilustrace: Pixabay.com

Mezinárodní konferenci pořádá skupina Responsible Research and Innovation pod hlavičkou Strategie AV 21. Proběhne v anglickém jazyce.

29. 10. 2019

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Sociologický ústav SAV ve spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky, Bratislava Vás srdečně zvou na tiskovou konferenci k výsledkům výzkumu veřejného mínění na téma Sametová revoluce a polistopadový vý...

25. 10. 2019

Cílem konference je diskutovat, jakým způsobem proměny globální politické ekonomie migrace souvisejí se vznikajícím globálním migračním vládnutím. Zdůrazní transnacionalizující se požadavky vycházející z různých geopolitických perspektiv a potřebu rozvinout transnacionální nor...

2. - 4. 10. 2019

Konference "Soukromé, občanské a veřejné SEXUALITY" je XI. ročníkem mezinárodní vědecké konference poprvé konané v roce 2007 na půdě Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre z iniciativy pedagogické psycholožky a etičky Dagmar Markové (dn...

27. - 28. 6. 2019

V Gdaňsku proběhne závěrečná konference tříletého projektu TEACHNER, na kterém se podíleli partneři ze čtyř zemí. V Česku to byl Sociologický ústav AV ČR a ČVUT. Koordinátorem projektu byl sociolog Martin Ďurďovič.

23. - 28. 4. 2019

Sociologický ústav AV ČR se i v tomto roce podílí na programu mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc.

30. 10. 2018
5. národní konference o genderu a vědě

5. národní konference o genderu a vědě se uskuteční v úterý 30. 10. 2018 v hlavní budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1).

Stránky