24. 3. 2023, Výběrové řízení
Ilustrace: Pixabay.com
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici ÚČETNÍ
15. 3. 2023, Tisková zpráva
Photo by Kinga Howard on Unsplash
Na rozdíl od délky spánku a „sociálního jetlagu“ souvisí kvalita spánku s kvalitou života jednotlivců, tvrdí nová studie sociologů Michaely Kudrnáčové a Aleše Kudrnáče ze Sociologického ústavu AV ČR. Ti ve svém výzkumu, realizovaném v rámci společné aktivity s Fakultou...
15. 3. 2023, Ostatní
SEEPIA
Projekt Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (SEEPIA), do kterého je od roku 2021 zapojený také Sociologický ústav AV ČR prostřednictvím aktivit svého Centra pro výzkum veřejného mínění, se věnuje socioekonomickým výzkumem v oblasti životního...
14. 3. 2023, Z médií
Ilustrace: Pixabay.com
Sociologický ústav AV ČR se spolu s dalšími ústavy Akademie věd ČR zapojil do výzkumu zaměřeného na chování a typologii turistů přijíždějících do Prahy. Analýzu si nechala zpracovat pražská společnost Prague City Tourism s cílem nalákat do hlavního města sofistikovanější a...
13. 3. 2023, Z médií
Lukáš Linek (Osobnost Plus)
Politolog a sociolog Lukáš Linek byl před časem hostem pořadu Osobnost Plus na Českém rozhlasu Plus. Komentoval zde například aktivitu nově zvoleného prezidenta Petra Pavla.
9. 3. 2023, Výběrové řízení
Opět přichází jarní kolo výzvy Akademie věd ČR k předkládání žádostí o podporu z Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR (odevzdání podkladů na AV ČR je do 3. 4. 2023). Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové...
7. 3. 2023, Z médií
Kamila Fialová / ČT
Ekonomka Kamila Fialová v nedávné době poskytla několik komentářů do médií, a to zejména v kontextu finanční situace českých domácností.
22. 2. 2023, Výběrové řízení
Ilustrace: pixabay.com
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK/NICE do výzkumného oddělení Socioekonomie bydlení
8. 2. 2023, Výběrové řízení
Ilustrace: Pixabay.com
V rámci projektu Mezinárodní mobilita pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016983 bylo vyhlášeno výběrové řízení pro administrativní pracovníky Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., k získání podpory zahraničního pobytu v...
5. 2. 2023, Výběrové řízení
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici odborný pracovník/nice – GENDEROVÝ EXPERT/KA v oblasti výzkumu a inovací ve výzkumném oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda.

Stránky