Department:
Position: 
doktorandka
Phone: 
210 310 351
Line: 
351

Curriculum vitae

Education: 

2017 – současnost     Doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor sociologie. Zaměření: Ekvivalence měření, nevyřešené metodologické otázky

2014 – 2016              Mgr. - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor sociologie, diplomová práce: Ekvivalence indikátoru subjektivní kvality pracovního života v čase

2011 – 2014              Bc. - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor sociologie, bakalářská práce: Vztah rodinného stavu a zdraví v ČR

 

Field of specialisation: 

Vědecké zaměření: metodologie, ekvivalence měření, sociologie rodiny, genderové nerovnosti na trhu práce, analýza kvantitativních dat

Výzkumný zájem: analýza nerovného odměňování žen a mužů, intersekcionální perspektiva ve zkoumání sociálních nerovností, analýza proměňujícího se fenoménu bezdětnosti a jednodětnosti v ČR, testování ekvivalence (srovnatelnosti) měření v čase, mezi módy sběru dat a při změnách výzkumného nástroje

Biographic information: 

Magisterský titul získala v oboru sociologie na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2016. V současné době studuje doktorské studium sociologie tamtéž se zaměřením na ekvivalenci měření (srovnatelnost měření) v čase, mezi módy sběru dat či mezi alternativními verzemi výzkumného nástroje.

Pracuje jako vědecká pracovnice v Sociologickém ústavu Akademie věd a také působí jako odborná konzultantka na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Věnuje se problematice sociálních nerovností z intersekcionální perspektivy a především genderovým nerovnostem na trhu práce, fenoménu bezdětnosti a jednodětnosti v ČR a ekvivalenci měření.

Specializuje se na kvantitativní analýzu dat a pokročilé statistické metody. Ovládá programy IBM SPSS, AMOS, Mplus, Excel.

All publications