odborná kniha / monografie
Kristýna Pospíšilová, Natália Mansella, Marta Vohlídalová. 2022. Linked employer-employee data týkající se mezd a rodičovství: Dobrá praxe v zahraničí a právní analýza ČR. Praha: SOÚ AV ČR. 70 s.

Publikace se zaměřuje na problematiku sběru dat umožňujících analýzu genderových rozdílů ve mzdách podle rodičovství. Zaměřuje se na to, jak by bylo možné upravit sběr dat ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) o indikátory sledující rodičovství tak, aby bylo možné v českém kontextu systematicky sledovat vliv rodičovství na mzdy a genderové mzdové rozdíly. Jedná se o tzv. linked employer-employee (LEE) data, která propojující informace o konkrétních zaměstnaných osobách a firmách, ve kterých tito lidé pracují. Umožňují tedy analyzovat vztahy mezi příjmy konkrétních lidí, jejich individuálními charakteristikami, charakteristikami jejich zaměstnání, ale zároveň také charakteristikami jejich zaměstnavatelského subjektu (firmy, konkrétní pobočky či pracoviště). Zásadním nedostatkem dat ISPV je však skutečnost, že nesledují rodičovství a neumožňují proto analyzovat dopady mateřství a otcovství na odměny žen a mužů. Ve své první části přináší publikace přehledové informace o zemích, které je možné označit za země s dobrou praxí v oblasti sledování údajů o rodičovství v kontextu tzv. linked employer-employee dat. Pozornost je věnována především oblasti propojování různých administrativních databází (např. registrů osob, systémů sociálního zabezpečení, informací ze sčítání lidí, domů a bytů, rejstříků firem a podobně) a dalších neadministrativních zdrojů dat pomocí jedinečného identifikátoru osob a jedinečného identifikátoru zaměstnavatelského subjektu. Soustředí se na popis různých způsobů, jak jsou LEE data obohacována o další informace a kde všude je zaveden a využíván jedinečný osobní identifikátor. Druhá část publikace je věnována právní analýze současných podmínek sběru mzdových a platových statistik v ČR. Soustřeďuje se především na právní aspekty, které jsou spojené se sběrem dat ISPV a jejich případným rozšířením o údaje týkající se rodičovství v kontextu české legislativy. Publikace vznikla v rámci projektu „Možnosti a podmínky inovace ISPV“ (financován Technologickou agenturou České republiky, 2020–2022), jehož cílem je hledat cesty, jak rozšířit sběr současných dat o odměňování (ISPV) o ukazatele týkající se zejména rodičovství.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
mzdy a příjmy
Sdílejte tuto stránku