Peer-reviewed journal article
Hašková, Hana, Radka Dudová, Kristýna Pospíšilová. 2019. „Kde se berou jedináčci? Faktory související s jednodětností v ČR.“ Demografie 61 (2): 93-110. ISSN 0011-8265. Available from: https://www.czso.cz/documents/10180/91917740/13005319q2_93.pdf/7a9600c3-4d96-43c8-b435-3215d73a6031?version=1.0.

Článek shrnuje poznání o fenoménu jednodětnosti a rozvíjí poznání o jednodětnosti v ČR. Na základě Sčítání lidu z roku 2011 a reprezentativního výzkumu životních drah analyzuje faktory související s jednodětností a plánem mít jedináčka. Výsledky ukazují, že jsou matky jedináčků méně často než stejně staré matky více dětí vdané, žijí častěji ve větších městech, mají vyšší vzdělání a pracují častěji v některých typech profesí. Faktory související s plánováním jedináčků podporují tezi o vlivu hodnotových orientací, podmínek pro rodičovství a postupného rozhodování na rodičovské plány.

The article discusses the phenomenon of having a single child in the Czech Republic and summarises the existing knowledge on this topic. Based on Census data from 2011 and representative survey data from the Life Course 2010, it analyses the factors connected with having and intending to have one child. The findings indicate that there is a larger share of mothers with a single child among divorced women than among single and married women of the same age, and that there are associations between being the mother of a single child and living in a larger city and certain professional orientations and occupations. The findings also support the thesis of the effect of values, external conditions and sequential decision-making on the intention to have a single child.

 

 

Share this page