Project duration: 
2020 - 2023

Projekt TA ČR, reg. č. TL03000657

Principal investigator: 
Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc. (Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.)
JUDr. Natálie Mansella, Ph.D.
PhDr. Iva Zadražilová
Topics: 
gender
wages and incomes
care
parenting
Grant agency: 
Technology agency of the Czech republic
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Kristýna Pospíšilová, Natália Mansella, Marta Vohlídalová

Publikace se zaměřuje na problematiku sběru dat umožňujících analýzu genderových rozdílů ve mzdách podle rodičovství. Zaměřuje se na to, jak by bylo možné upravit sběr dat ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) o indikátory sledující rodičovství tak, aby bylo možné v českém kontextu systematicky sledovat vliv rodičovství na mzdy a genderové mzdové rozdíly. Jedná se o tzv.

Téma:
gender, wages and incomes
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Monograph
Kristýna Pospíšilová, Marta Vohlídalová

Gender pay gap, parenthood and work precarity. The paper focuses on how parenthood
(measured by the number of children) contributes to the high level of gender pay gap (GPG)
in the Czech Republic and how is it shaped by precarious work contracts. The analysis is
based on a questionnaire survey of a representative sample of 1119 respondents aged 20 to
55 years. Sequential testing of regression models proved that number of children affects

Téma:
gender, wages and incomes
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Article with impact factor
M. Vohlídalová, Křížková A., Marková Volejníčková, R., Maříková H., Pospíšilová, K., Mansella, N.

Cílem publikace je najít cestu k tomu, jak inovovat ISPV (Informační systém o průměrném výdělku), aby na jeho základě šlo analyzovat data o vlivu rodičovství na mzdy a genderové mzdové rozdíly přímo z těchto dat. Jde přitom o unikátní data propojující zaměstnané osoby s jejich zaměstnavateli (tzv. linked employer-employee data), která jsou v současnosti nejkvalitnějším datovým zdrojem pro analýzu rozdílů v odměňování v ČR.

Téma:
gender, work
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Other publication