Position: 
doktorandka
Phone: 
210310570
Line: 
570

Curriculum vitae

Education: 

2015 až dosud - doktorandka na katedře Politologie, Institutu politologických studií FSV UK

2006 - rigorózní zkouška z Politologie, Fakulta sociálních věd UK

2006 - magistr Politologie, Fakulta sociálních věd UK

2003 - bakalář,  Základy humanitní vzdělanosti (Filosofie - Politologie), Pedagogická fakulta UJEP

Foreign scholarships, fellowships or other academic study abroad: 

2004-2005 Rheinische-Friedrich-Wilhelms Universität v Bonnu, roční studijní pobyt v rámci programu Erasmus