kapitola v knize / monografii
Pospíšilová, Jaroslava. 2016. „Why do Czechs like non-politicians in politics?“ Pp. 146-153 in P. Lyons, R. Kinderlova (eds.). Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 551. ISBN 978-80-7330-299-3.
Součást publikace: 
2016
Pat Lyons and Rita Kindlerová (eds.)

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku