Project duration: 
2017 - 2019

The purpose of the project is to contribute to a better understanding of mechanisms, barriers to and potential for introducing new policy instruments for enviromental governance in the Czech Republic, explicating the subjective perception and social construction of risks connected with climate change, and the capacity of individuals and institutions to cope with these problems. 

Topics: 
public administration
životní prostředí
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 6, zobrazeno 1 - 6)

Ferenčuhová, Slavomíra

This article informs about the results of an ongoing sociological research on local responses to climate change that appear in the Czech context. The argument departs from a qualitative analysis of in-depth interviews with experts whose professional work relates to researching or informing about climate change and to formulation of adaptation measures and responses to climate change, or to environmental policy-making in general.

Téma:
klimatická změna
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Ferenčuhová, Slavomíra

Kapitola v knize propojuje teoretické debaty o pojmu „veřejného prostoru“ s aktuálním tématem reálných nebo možných vlivů klimatické změny na život a podobu měst. Diskutuje, nakolik se tato nová environmentální situace potenciálně promítá do pojetí veřejného prostoru v politickém rozhodování na úrovni měst, a také do konceptu veřejného prostoru v sociologické teorii města. Kapitola je určena i čtenářům mimo obor sociologie.

Téma:
klimatická změna, urban and rural studies
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Ferenčuhová, Slavomíra
Téma:
klimatická změna, urban and rural studies
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Article with impact factor
Daniel Čermák, Věra Patočková

This article focuses on the issue of climate change scepticism among the inhabitants of the Czech Republic and pursues two objectives: to compare climate change scepticism of Czech citizens with citizens of other European countries and to examine the relationship between individual characteristics of Czech citizens and their opinion on climate change. For this purpose, the concepts of epistemic scepticism and response scepticism are employed.

Téma:
value orientations, klimatická změna
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Article with impact factor
Slavomíra Ferenčuhová
Téma:
klimatická změna, urban and rural studies
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Article with impact factor
Mikešová, Renáta

Česko patří k relativně skeptičtějším evropským státům v pohledu na klimatickou změnu, zejména co se týče názorů na odpovědnost člověka za změnu klimatu a na potřebnost jednotlivých opatření vedoucích ke zmírnění jejích dopadů. Tento článek se soustředí na poměrně nenápadný aspekt přítomnosti klimaskeptických názorů v mediální prezentaci této problematiky v českém kontextu, a to na komunikaci pochybností o vědeckých poznatcích o klimatické změně vědci samotnými.

Téma:
klimatická změna
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Article with impact factor