Position: 
vědecká pracovnice
Phone: 
210 310 235
Line: 
235

Curriculum vitae

Education: 

 

(2018) Habilitace v oboru sociologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

(2010) Masarykova univerzita, Ph.D. Sociologie

Field of specialisation: 

Sociologie města

Historie plánování měst

Post-socialistické město

Klimatická změna a města

Foreign scholarships, fellowships or other academic study abroad: 

Vybrané pobyty:

(2019 - 2020, 5 měsíců) Imre Kertész Kolleg Jena, Friedrich Schiller Universität, visiting fellow

(04-05/2016) ERASMUS Visiting teacher at the Department of Sociology, University of Vienna (course "Theory and research on cities in the 20th century sociology")

(11-12/2015) Leibniz-Institut für Länderkunde, visiting fellow (6 týdnů)

(10-11/2012) Visiting Fellow at the School of Environment and Development, University of Manchester (4 týdny)

(08-11/2006) EU-Fellowship Programme “Future Urban Research in Europe”, training programme Urban Governance (Marie Curie Conferences and Training Courses – FUTURE – MSCF-CT-2004-516556), meetings in Örebro, Sweden + online training

Biographic information: 

Vybrané publikace (výstupy práce pro SOÚ AV ČR viz v oddílu stránky "Publikace")

 

MONOGRAFIE

 

(2013) Sociologie města 20. a 21. století. Praha: SLON.

(2011) MENO, MESTO, VEC. Urbánne plánovanie v sociológii mesta a prípad (post)socialistického Brna. Brno: Masarykova Univerzita. EDIS 7.

 

ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH A KAPITOLY V KNIHÁCH

Ferenčuhová, S. (2021) „Thinking relationally about socialist cities: cross–border connections in Czechoslovak post-war urban planning and housing construction.“ Planning Perspectives 36(4): 667-687.

Ferenčuhová, S. (2016) „Accounts from Behind the Curtain: On History and Geography in the Critical Analysis of Urban Theory.“ International Journal of Urban and Regional Research 40(1): 113-131.

Ferenčuhová, S. and Gentile, M. (2016) „Introduction: Post-socialist Cities and Urban Theory.“ Eurasian Geography and Economics 57(4-5): 483-496. /15387216.2016.1270615.

Hirt, S., Ferenčuhová, S., and T. Tuvikene (2016) „Conceptual Forum: The ‘Post-Socialist’ city.“ Eurasian Geography and Economics 57(4-5): 497-520 (my part: p. 501-508).

Ferenčuhová, S. (2016) „Explicit definitions and implicit assumptions about post-socialist cities in academic writings.“ Geography Compass 10: 514-524.

Ferenčuhová, S. a Jayne, M. (2013) „Zvyknúť si na Petržalku: každodenný život, bežná spotreba a vzťah k socialistickému sídlisku.“ Český lid-Ethnological journal 100(3): 303-318.

Ferenčuhová, S. (2012) „Urban theory beyond the ‘East/West divide’? Cities and urban research in postsocialist Europe.“ In: Edensor, T. and M. Jayne (eds.) Urban Theory beyond the West: A world of Cities. London, New York: Routledge, s. 65–74.

Ferenčuhová, S. (2010) „Od krásneho mesta pre pracujúcich k európskemu štandardu: Premeny obrazu ideálneho mesta v plánovaní Brna 1951–2007.“ Sociální studia 2010(3): 35–58.

Ferenčuhová, S. (2009) „Coping with the Past: Urban planning in a post-socialist European city.“ In: Eckardt, F. and I. Elander. (eds.) Urban Governance in Europe. Berlin: BWV, pp. 275–295.

 

OCENĚNÍ

2020: udělena Prémie Lumina Quaeruntur (AV ČR)

2017: CeFReS Special Prize for best article of the year 2016; for the article „Accounts from behind the Curtain“ in International Journal of Urban and Regional Research

 

ČLENSTVÍ

2018–  Member of the Editorial board of the journal Eurasian Geography and Economics
2013– členka ediční a redakční rady časopisu Sociální studia

 

Attached links