Chapter in monograph
Ferenčuhová, Slavomíra. 2018. „Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín.“ Pp. 11-19 in Kratochvíl, P. (ed.) Veřejný prostor v ohrožení? Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha: Artefactum. ISBN 978-80-88283-18-8.

Kapitola v knize propojuje teoretické debaty o pojmu „veřejného prostoru“ s aktuálním tématem reálných nebo možných vlivů klimatické změny na život a podobu měst. Diskutuje, nakolik se tato nová environmentální situace potenciálně promítá do pojetí veřejného prostoru v politickém rozhodování na úrovni měst, a také do konceptu veřejného prostoru v sociologické teorii města. Kapitola je určena i čtenářům mimo obor sociologie.

Left

Topics: 
klimatická změna
urban and rural studies
Share this page