Article with impact factor
Mikešová, Renáta. 2023. „„Dokážu varovat před všemi statisticky možnými klimatickými extrémy, ale kdo mě bude varovat před sebou samým?“: Prvky klimaskepticismu v expertní prezentaci klimatické změny v médiích.“ 59(5):535-552. [cit. 4.4.2024]. Available from: https://sreview.soc.cas.cz/artkey/csr-202305-0003_8216-i-can-make-warnings-about-all-kinds-of-statistically-possible-climate-extremes-but-who-ll-warn-me-about.php.

Česko patří k relativně skeptičtějším evropským státům v pohledu na klimatickou změnu, zejména co se týče názorů na odpovědnost člověka za změnu klimatu a na potřebnost jednotlivých opatření vedoucích ke zmírnění jejích dopadů. Tento článek se soustředí na poměrně nenápadný aspekt přítomnosti klimaskeptických názorů v mediální prezentaci této problematiky v českém kontextu, a to na komunikaci pochybností o vědeckých poznatcích o klimatické změně vědci samotnými. Vychází přitom ze dvou základních pozorování. Zaprvé, vědci a experti hrají při prezentaci klimatické změny klíčovou roli. Zadruhé, poukazování na nejednotnost vědecké argumentace a nejistotu vědy je jednou ze základních strategií klimaskeptického hnutí. Cílem článku je analyzovat mediální působení dvou významných českých expertů na klimatickou změnu (Václav Cílek a Jan Pretel) a zjistit, zda se v jejich autorských článcích objevují pochybnosti nebo náznaky pochybností o některých aspektech klimatické změny a zda komunikují nejistotu vědy a vědců. Analýza ukazuje na nezanedbatelné množství pochybností různého druhu v článcích obou expertů, což může souviset i s opatrným přístupem české veřejnosti ke klimatické změně a jen pomalou změnou v pohledu na ni.

Share this page