Other publication
Bernard, Josef, Vítková, Lucie, Joukl, Miroslav. 2022. „Občanská vybavenost v malých obcích: Význam, využívání a udržitelnost služeb.“ (výzkumná zpráva)

Výzkumná zpráva se zabývá mírou využití jednotlivých typů lokálních venkovských služeb, jejich významem pro různé sociální skupiny a pociťovanou důležitostí ze strany obyvatel obcí a regionálních aktérů. Zároveň zpráva popisuje, jaké důsledky mají pro lokální vybavenost venkovských obcí změny tržního a spotřebního chování obyvatel venkova, a jaký vliv má vybavenost obcí na pociťovanou rezidenční spokojenost.

Left

Topics: 
urban and rural studies
regions
Share this page