Project duration: 
2019 - 2022

The aim of the project is to provide knowledge on possible deficits of amenities in rural communities, as well as on the importance of such amenities for the local population. The project asks which groups would be hardest hit by loss of some amenities and assesses the function of alternative ways of supporting the availability and accessibility of rural amenities. These goals will be achieved through reports and publication outputs on the following topics: Which services and infrastructures represent the basic amenities in different types of rural communities? Where are important amenities lacking? How much and by which groups are amenities used? Which groups would be most affected by their loss? What alternative ways of ensuring rural amenities exist and what are their impacts?

Principal investigator: 
Univerzita Hradec Králové
Ministerstvo pro místní rozvoj
Sdružení místních samospráv
Topics: 
urban and rural studies
standard of living
Grant agency: 
Technology agency of the Czech republic

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Bernard, Josef a kol.

Výzkumná studie se věnuje problematice občanské vybavenosti malých obcí. Hledá odpovědi na následující otázky: (1) Které aspekty občanské vybavenosti jsou v malých obcích v Česku nejrozšířenější a kterými typy služeb nebo infrastruktur jsou obce naopak vybaveny méně?

Téma:
urban and rural studies, regions
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Bernard, Josef, Vítková, Lucie, Joukl, Miroslav

Výzkumná zpráva se zabývá mírou využití jednotlivých typů lokálních venkovských služeb, jejich významem pro různé sociální skupiny a pociťovanou důležitostí ze strany obyvatel obcí a regionálních aktérů. Zároveň zpráva popisuje, jaké důsledky mají pro lokální vybavenost venkovských obcí změny tržního a spotřebního chování obyvatel venkova, a jaký vliv má vybavenost obcí na pociťovanou rezidenční spokojenost.

Téma:
urban and rural studies, regions
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Joukl, Miroslav, Vítková, Lucie, Bernard, Josef

Výzkumná zpráva popisuje existující způsoby podpory obslužnosti venkovských obcí ze strany státu a územních samospráv a různé alternativní způsoby zajišťování služeb a jejich dopady.

Téma:
urban and rural studies, regions
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Bernard, J., M. Joukl, L. Vítková

Mizí z venkovských obcí obchody a další služby? Jaký význam mají ve vesnicích malotřídní školy? Co zvyšuje atraktivitu venkova? Podobné otázky si často kladou starostové obcí, novináři i sami obyvatelé venkova. Zajímají se o občanskou vybavenost a její význam. Často se objevují tvrzení, že vybavenost malých obcí je nedostatečná, popřípadě se zhoršuje. Je až s podivem, že důkladná analýza vybavenosti malých obcí až dosud v Česku nebyla k dispozici.

Téma:
housing, urban and rural studies, regions, social inequalities, standard of living
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Monograph