Found 505 publications (displayed results 1 - 20)

Životní styl spjatý s ekofeminismem se obrací směrem k rodině, domácnosti a lokálním komunitám. Nejde přitom o prostoduchou reprodukci zažitých genderových rolí, ale naopak o návrat k možnostem emancipace založené na inteligenci a tvořivosti.

Topic: gender, klimatická změna, životní prostředí, lifestyle

Type of publication: Public event or educational activityDepartment: Local and regional studies

This article explores the operation of homeless encampments as a part of governance by highlighting the role of affective atmospheres. The COVID-19 pandemic and the imposition of lockdowns have seen the introduction of unprecedented measures into homelessness governance in Czech cities. Some have set up temporary homeless encampments as a response to the declaration of the state of emergency.

Topic: housing, urban and rural studies, social inequalities, sociologická teorie, public administration

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Local and regional studies

The paper repositions homelessness in existing cities by highlighting the importance of transformative economic agency. Relying on a combination of long-term ethnographic research in the city of Pilsen, a traditional industrial second-order city in Czechia, and political–economic analysis, this paper introduces the concept of the quasi-household economy (QHE). This economy connects the informal and formal spheres and involves not only “homeless” people but also some classes of housed people.

Topic: housing, dluhy, economics, globalisation, kultura, urban and rural studies, human relations, wages and incomes, social inequalities, sociologická teorie

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Local and regional studies

Rural governance increasingly involves a broad range of political agents – but whom do rural dwellers consider responsible for creating and maintaining local opportunity structures? Focusing on the issue of places to socialise, our paper investigates resident-municipality relations in peripheralised rural regions of Czechia and eastern Germany. We draw from problem-centred resident interviews using an actor-centred, multimodal concept of responsibility.

Topic: trust/social cohesion, urban and rural studies, care, politics (and political attitudes), public policy

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Local and regional studies

Green Deal, iniciativa Evropské komise zaměřená na ochranu klimatu a snížení emisí skleníkových plynů, vyvolal v české veřejné debatě kontroverze. Analýza mediálního diskurzu o Green Dealu z hlediska energetiky ukazuje, že Zelená dohoda je vnímána převážně negativně. V médiích byla označována odsuzujícími výroky a negativními charakteristikami zejména předními českými politiky. Vstřícnější pohled na ni mají české firmy, obce a odborníci.

Topic: energetika, klimatická změna, media, politics (and political attitudes), životní prostředí

Type of publication: Other publicationDepartment: Local and regional studies

The aim of this text is to describe and compare the residential segregation of foreigners in Prague and Central Bohemian region in years 2012–2018. The distribution of foreigners is measured using a new method of individualized scalable neighbourhoods. This method allows to compare the distribution of minority and majority population on multiple scales and does not depend on the statistical-administrative division of the territory.

Topic: housing, urban and rural studies, methodology, migration and mobility, public administration

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Local and regional studies

Příspěvek se zaměřuje na stěhování a rezidenční mobilitu cizinců v Praze a Středočeském kraji, kde se soustředí značná část cizinecké populace Česka. Na základě kombinace dvou zdrojů dat ukazuje, že vzhledem ke specifickým prostorovým vzorcům pobytu a pohybu mají cizinci nezanedbatelnou roli v procesu utváření sociálně-prostorové struktury regionu.

Topic: housing, urban and rural studies, methodology, migration and mobility, public administration

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Local and regional studies

Mizí z venkovských obcí obchody a další služby? Jaký význam mají ve vesnicích malotřídní školy? Co zvyšuje atraktivitu venkova? Podobné otázky si často kladou starostové obcí, novináři i sami obyvatelé venkova. Zajímají se o občanskou vybavenost a její význam. Často se objevují tvrzení, že vybavenost malých obcí je nedostatečná, popřípadě se zhoršuje. Je až s podivem, že důkladná analýza vybavenosti malých obcí až dosud v Česku nebyla k dispozici.

Topic: housing, urban and rural studies, regions, social inequalities, standard of living

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

This paper introduces and discusses regional opportunity structures as a concept for analysing the inter-linkages between structural conditions in space, social inequalities, and people’s agency, with a focus on non-metropolitan areas.

Topic: regions

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Local and regional studies

The article is dedicated to reflecting the links between the climate crisis and the Covid-19 pandemic crisis in the context of Czech social media, specifically on several blogging platforms. The processes leading to the climate and pandemic crises are highly intertwined, based in the way humans interact with the environment on a global scale. However, the circumstances and consequences of both crises, as well as the ways they are dealt with, also share common features.

Topic: internet, klimatická změna, media

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Public Opinion Research Centre, Local and regional studies

Proceedings of the conference on the problem of important trees in the rural landscape of the Czech Republic within the framework of the grant solved by the Faculty of Science of Palacký University in Olomouc. The conference was held on 6-7 October 2022 in Hostětín.

Topic: životní prostředí

Type of publication: Paper published in conference proceedingsDepartment: Local and regional studies

This article reports on a new empirical study evaluating crime concentration at places in a postsocialist city. We use principles of the law of crime concentration at places and the Cambridge Crime Harm Index to measure crime count and crime harm concentration at the level of street segments. The research found differences between crime concentration in a post-socialist city and crime concentration reported by recent studies from US or UK cities.

Topic: trust/social cohesion, crime, urban and rural studies, social inequalities, public administration

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Local and regional studies

While alternative food networks (AFNs) have become the leading conceptualisation of sustainable food systems, vibrant scholarship on food self-provisioning (FSP) in Central and Eastern Europe has remained confined to the geopolitical region it investigates. This article brings these two bodies of thought closer together in two steps.

Topic: klimatická změna, consumption, životní prostředí

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Local and regional studies

This chapter introduces different explanations for high rates of growing and sharing food outside the market system in the Czech Republic based in social anthropological research. The authors have extended that work with their own qualitative and quantitative research over a period of six years in the Czech Republic, and here present findings that confirm the contribution that food self-provisioning is making to both the social and ecological sustainability.

Topic: klimatická změna, consumption, životní prostředí

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Local and regional studies

Kapitola srovnává, jak se spokojenost s různými aspekty života liší v různých typech venkovského prostoru a ve městě. Z analýzy vycházející z dat z dotazníkového šetření uskutečněného v roce 2016 zaměřeného na periferní oblasti vyplývá, že lidé žijící v periferiích jsou s různými aspekty svého bydliště spokojeni méně než lidé ve městě a v jiných, rozvinutějších venkovských lokalitách.

Topic: urban and rural studies, regions, social inequalities

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Local and regional studies

Kapitola je kvalitativní studií prekérní práce v periferních regionech a strategií, jež na trhu práce uplatňují lidé žijící v periferiích, kteří obtížně nacházejí pracovní uplatnění. Z analýzy rozhovorů vyplývá, že omezená nabídka pracovních příležitostí v regionu a zejména obtížná dosažitelnost práce snižují možnosti výběru práce a omezují volby variant pro lidi žijící v periferních oblastech.

Topic: work, regions, social inequalities

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Local and regional studies

The article presents an innovative method of evaluating public transport accessibility. The evaluation is based on a simulation of the usability of public transport in real everyday situations. It measures the amount of time the residents of local communities need when they use public transport to reach various commonly used destinations at a specified time. The method’s main advantage is that it aims at reflecting everyday use of public transport.

Topic: urban and rural studies, regions

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Local and regional studies

Sustainable agrifood systems are critical to averting climate-driven social and ecological disasters, overcoming the growth paradigm and redefining the interactions of humanity and nature in the twenty-first century. This Perspective describes an agenda and examples for comprehensive agrifood system redesign according to principles of sufficiency, regeneration, distribution, commons and care.

Topic: consumption, životní prostředí

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Local and regional studies

Pages