Monograph
Bernard, J., M. Joukl, L. Vítková. 2022. Vybavenost venkovských obcí: vývoj, význam, využití. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 200 s. ISBN 978-80-7330-394-5.

Mizí z venkovských obcí obchody a další služby? Jaký význam mají ve vesnicích malotřídní školy? Co zvyšuje atraktivitu venkova? Podobné otázky si často kladou starostové obcí, novináři i sami obyvatelé venkova. Zajímají se o občanskou vybavenost a její význam. Často se objevují tvrzení, že vybavenost malých obcí je nedostatečná, popřípadě se zhoršuje. Je až s podivem, že důkladná analýza vybavenosti malých obcí až dosud v Česku nebyla k dispozici.

Tato kniha nabízí přehled vývoje vybavenosti venkovských obcí v posledních desetiletích, ukazuje, jaké faktory vybavenost ovlivňují, a popisuje, jaký význam mají pro obyvatele venkova různé služby a zařízení.

Kniha je k dispozici zdarma ve formátu PDF, případně v tiskové podobě na vyžádání prostřednictvím webového formuláře.

Left

Topics: 
housing
urban and rural studies
regions
social inequalities
standard of living
Share this page