Other publication
Hásová, Veronika, Oliverius, Vojtěch. 2020. „Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2018.“ (statistický přehled) Available from: https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2020/05/Postaveni-zen-v-ceske-vede-2018.pdf.

Každoroční statistický přehled situace a vývoje v oblasti postavení žen v české vědě včetně mezinárodního srovnání ukazuje, že situace se sama od sebe pozitivním směrem nemění, naopak lze konstatovat mírně negativní tendence, tedy pokles zastoupení žen v nejvýznamnějších oblastech. V Evropě patříme mezi nejhorší.

Left

Topics: 
gender
sociology of science
Share this page