Department:
Position: 
doktorandka

Curriculum vitae

Education: 

od 2016, PhD., historická sociologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

2015, Mgr. historická socilogie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

2012, Bc., sociologie obecná a empirická, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové

 

Field of specialisation: 

nerovnosti na trhu práce z genderové perspektivy, nerovné odměňování, prekarita podnikajících, migrace 

Biographic information: 

Studentka doktorského studia na pracovišti Historické sociologie Univerzity Karlovy. Dizertační výzkum zaměřuje na aspekty vyjednávání o odměňování z perspektivy sociálního konstruktivismu. V letech 2017 až 2020 vedla projekt OSVČ jako prekérní práce zkoumající prekaritu podnikání vybraných skupin žen. V rámci SOÚ působila v projektech zaměřujících se na aspekty slaďování u migrantů a migrantek v ČR a analýzu inovativního prostředí v rámci projektů podpořených GAČR a TAČR. Je součástí výzkumného týmu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy evropského projektu SIRIUS zaměřujícího se na integraci migrantů a migrantek na českém trhu práce podpořeného z programu Horizon 2020. Působila v oblasti veřejné správy. Publikuje v časopise Gender a výzkum. Je členkou European Sociological Association a hodnotitelkou projektů neziskového sektoru Active Citizen Fund v oblasti gender a trh práce.