Found 426 publications (displayed results 1 - 20)

This study focuses on home-leaving pathways that have unfolded over a 5-year period after leaving home. It explores the association between socioeconomic background (parental education) and the long-term, solo-living, home-leaving pathways of young men and women across 29 European countries.

Topic: family

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

Based on data from the European Social Survey (2018), this paper examines ideas about the ideal age to become a parent in 28 European countries. Using multi-level models, it assesses the impact of real timing of childbirth and childlessness acceptance at the country level while controlling for individual characteristics. The findings show that the variability of ideas about ideal age at the country level is relatively limited and correlates significantly with the real timing of childbearing.

Topic: gender, parenting

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Value Orientations in Society

Despite a long and rich history of fear of crime research, studies which focus on the importance of local specifics are rather limited. This study fills this gap by analyzing fear of crime—measured as concerns about crime and feeling of safety—among residents of disadvantaged neighborhoods.

Topic: crime

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

The main objective of this study is to examine interest in the implementation of five restorative justice programs as reported by 225 employes of the Prison Service of the Czech Republic and to identify the factors that underpin such interest. The results show that perceived usefulness and familiarity with the program are crucial factors that influence the respondent's interest in program implementation.

Topic: crime

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

Christianity has lost its salience, but customs and traditions maintained their importance in forming national identity in Europe. Using the ISSP National Identity 2003 and 2013 data from 17 European countries, this article tests how the salience of Christianity and sharing of national customs and traditions varies according to the share of Muslim and immigrant population, and whether the association changed across time.

Topic: identity, kultura, religion and religiosity

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society, Social Stratification

Previous research on non-custodial sentences has pointed to the association between awareness of alternatives to prison and public opinion on these alternative measures. Using data from a public opinion survey conducted in the Czech Republic in 2018, the main objective of this study is to examine the extent to which public opinion on probation is influenced by awareness of probation service and support for probation in general.

Topic: crime, public opinion

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Value Orientations in Society

Our chapter aims to describe the contemporary civic values of the people of Czech Republic within a European perspective. The following indicators have been chosen to represent activities, attitudes, and values that may sustain a democratic civic political culture: political interest, feelings of political efficacy and active participation in civil society and politics.

Topic: trust/social cohesion, gender, value orientations, kultura, human relations, civil society, politics (and political attitudes), social capital

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Value Orientations in Society, Social Stratification

The Erasmus programme was established in 1987, Erasmus has become the largest international student mobility programme in the world and is seen by Europeans as one of the most positive results achieved by the European Union. The chapter reviews, first, the literature on the motivations of students and institutions to take part in the Erasmus programme and its effects.

Topic: education

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Value Orientations in Society

The aim of the present study is to thoroughly examine the relationship between adolescent fear of crime and a wide variety of offences which commonly affect children. The analysed data comes from the Urban Youth Victimization Survey conducted among 9th grade students in the Czech Republic. The results unequivocally demonstrate that victimization experience, when measured properly, substantially affects adolescent fear of crime.

Topic: crime

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

For decades, social stratification research has focused on the effect of families’ cultural capital on their offspring’s educational attainment. However, few studies have focused on the shaping of individuals’ cultural capital. This study aimed to examine the effects of family background, individual, partner, and household characteristics on individuals’ reading preferences and cultural participation.

Topic: gender, kultura, social inequalities

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society, Social Stratification

The proportion of people seeking a partner later in life has increased in recent decades. However, studies exploring age variation in partner preferences are quite rare. We aim to fill this gap by examining the partner preferences for household care skills, financial resources, and education of unpartnered individuals aged 19–65 years (n = 1145) who participated in speed-dating events in the Czech Republic.

Topic: gender, family

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

Recently, there has been growing interest in crime-related determinants of subjective well-being (SWB). The existing findings are, however, rather contradictory. The relationship between the aforementioned phenomena is most often examined using cross-sectional data, although it seems their development over time might be interlinked. Moreover, only limited attempts have been made to address the multidimensionality of SWB.

Topic: crime, standard of living

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

Současná sociologie si klade otázky, kde, jak a proč vznikají rizika, jak je produkuje nebo konstruuje sama společnost a jak se promítají do jedincovy každodennosti. Na jedné straně stojí rizika jako terorismus či korupce, s nimiž se jednotlivci potýkají jen vzácně, která ale mění podobu celé společnosti.

Topic: value orientations, corruption

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

This article explores the relationships between partnership trajectories and having an only child. Few studies have focused on one-child families, even though in many countries having just one child is the main factor driving sub-replacement fertility levels. Little is known especially about how non-progression to a second child relates to partnership trajectories. This article contributes to filling these gaps by using a mixed-methods life-course research.

Topic: parenting

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

Kniha se věnuje tematice inkluze ve vzdělávání. Představuje informovanou a nepředpojatou sondu do procesu, který v odborné i laické veřejnosti začal silněji rezonovat s účinností novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.). Tzv. inkluze se ani u nás nezrodila ex nihilo v r. 2015 nebo 2016 a nekončí několika legislativními, organizačními, metodickými a finančními opatřeními. Jádrem dalších kroků na cestě k inkluzi je její akceptace.

Topic: value orientations, education

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Despite the fact that not having a partner is a strong predictor for remaining childless, few studies have explored the heterogeneity of partnership trajectories among childless persons. This article fills the gap in knowledge about the pathways to childlessness in Central Europe by exploring the within-group diversity of partnership trajectories among childless persons between the ages of 18 and 40 under state socialism and during the post-1989 transformation in the Czech Republic.

Topic: gender, family

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

„Publikace mapuje místa domácího vzdělávání, která byla dosud zkoumána jen málo, nebo vůbec, v tom spočívá její velká zásluha. Autoři využili širokou škálu výzkumných a analytických metod a podařilo se jim vytvořit významný příspěvek k poznání rozsahem sice malého, ale z hlediska vývoje inovativních přístupů velice důležitého segmentu českého vzdělávacího systému.“ (Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy).

Topic: education

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Odborná monografie je koncipována jako teoreticko-výzkumná studie, která se zabývá dosud marginálně řešenou tematikou prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Cílem studie bylo v teoretické rovině stručně vymezit koncept mentálního postižení a akcentovat proměnu paradigmatu současného vzdělávání se zřetelem na integraci a inkluzi. Zvláštní pozornost byla také věnována teoreticko-epistemologickým východiskům prekoncepcí a současnému stavu vědeckého poznání v dané oblasti.

Topic: education

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

V posledních pětadvaceti letech prochází české školství zřetelnou proměnou, dochází k paradigmatickým střetům, konceptuálním a strukturálním obměnám a též k přijetí nových cílů vzdělávání. K základním východiskům této transformace patří idea inkluze, která je v podmínkách našeho současného vzdělávání rozvíjena prozatím spíše v teoretické než praktické rovině.

Topic: human relations, education

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Value Orientations in Society

Pages