Other publication
Krulichová, Eva, Kristýna Bašná, Andrea Beláňová, Daniel Čermák, Renáta Mikešová, Jan Rozum, Jan Tomášek, Tomáš Urbánek. 2023. „Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.“ Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. (výzkumná zpráva).

Zpráva dostupná na vyžádání na e-mailové adrese: eva.krulichova@soc.cas.cz.
 

Share this page