Monograph
Svobodová, Lenka, Iveta Mlezivová, Jiří Vinopal, Jan Červenka. 2015. Proměny kvality pracovního života. Praha: ýzkumný ústav bezpečnosti práce. 134 s. ISBN 978-80-87676-13-4.

Autoři v publikaci předkládají veřejnosti poznatky a informace o stavu a trendech proměn vnímání práce a pracovních hodnot u pracujících v České republice. Tyto poznatky ve formě „tvrdých“ i „měkkých“ dat jsou nejen v historickém kontextu let 1989–2014, ale také obsahují výsledky posledního empirického výzkumu kvality pracovního života v ČR z roku 2014.

Left

Topics: 
work
Share this page