Chapter in monograph
Vašát, Petr. 2013. „Kdo je a není bezdomovec? Představy bezdomovce v praxi organizací poskytujících sociální služby.“ Pp. 116-136 in Lubomír Lupták a kol. Neoliberalismus a marginalita: studie z českého reálkapitalismu. Brno: Nakladatelství Doplněk. 248. ISBN 978-80-7239-314-5.

Left

Topics: 
globalisation
social inequalities
public policy
Share this page