Non-peer-reviewed article
Řeháková, Blanka, Klára Vlachová. 1994. „Relativní sociální, ekonomická a politická deprivace v České republice.“ Data & Fakta 1994 (9-10). ISSN 1210-7743.

Left

Topics: 
politics (and political attitudes)
social inequalities
Share this page