Non-peer-reviewed article
Radimská, Radka. 2004. „Nová moc matek a stará moc otců.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 4 (1): 3-4. ISSN 1213-0028.

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první letošní číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum. Jeho zaměření je tentokrát zejména empirické, jelikož rubrika věnovaná výsledkům výzkumu je zastoupena nejsilněji. V první řadě zde naleznete tři stati založené na výzkumu Profese ženy a rodinné soužití, rozdíly v názorech českých mužů a žen dvou věkových generací, z nichž první srovnává mateřskou a otcovskou výchovu v české rodině (Martina Rašticová), druhá analyzuje genderové rozdělení práce v domácnosti v České republice (Hana Hašková) a třetí se zaměřuje na profesní uplatnění žen (Alena Křížková). Tyto tři stati tak nabízejí ucelený pohled na rodinnou a pracovní situaci českých žen z pohledu dvou generací žen a mužů tak, jak jej odhalil kvantitativní výzkum provedený ve spolupráci tří institucí: SOÚ AV ČR, Masarykovy univerzity v Brně a VUT Brno.

 

Share this page