Monograph
Nešpor, Zdeněk R. a kol. [Blanka Altová, Pavel Kolář]. 2022. Encyklopedie Církve československé husitské. Praha: Karolinum. 464 s. ISBN 978-246-5357-0.

Církev československá (husitská) byla po většinu 20. století druhou nejpočetnější českou církví, v současnosti zaujímá čtvrtou pozici na žebříčku početnosti a rozhodně patří mezi nejvýznamnější náboženské organizace. Současně je v mnoha ohledech světovým unikátem. Její vznik před sto lety byl v rámci jediného národního společenství největším církevním rozkolem od časů reformace, církev prošla a stále prochází složitým a myšlenkově podnětným hledáním teologické a spirituální identity. Vytvořila originální liturgické útvary a další svébytné projevy zbožnosti, masivně se podílela na liberalizaci náboženského života v podobě podpory pohřbu žehem, kněžské ordinace žen či vnitřní osobní zbožnosti, stala se spolutvůrkyní moderního duchovního milieu české společnosti. Encyklopedie Církve československé (husitské) přibližuje nejen obecné, ale především lokální a regionální rozměry těchto snah. Poskytuje základní informace o vzniku a vývoji všech jednotlivých náboženských obcí a dalších organizačních útvarů církve, stejně jako shrnující kapitoly o její historii, teologii a liturgice, vývoji sakrální architektury a proměnách členské základny.

Encyklopedie Církve československé (husitské) završuje náboženskohistorickou topografii moderních nekatolických křesťanských církví v České republice, započatou Encyklopedii moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska (2009) a Encyklopedií menších křesťanských církví v ČR (2015).

Share this page