Project duration: 
2022 - 2024

Projekt přispívá k výzkumu subjektivní kvality života v post-covidové éře. Projekt má tři základní přínosy. Zaprvé, otázky kvality života v post-covidové době bude používat reprezentativní data získané v rámci projektu International Social Survey Program - ISSP 2021/2022, které umožňují jak srovnání mezi zeměmi, tak srovnání v čase. Zadruhé, projekt věnuje speciální pozornost post-komunistickým zemím, především České republice. Jedním z nejsystematičtějších zjištění před-covidových výzkumů bylo, že tyto společnosti měly výrazně nižší subjektivní kvalitu života i v době před vypuknutím pandemie. Lze předpokládat, že pandemie rozdíl v kvalitě života mezi Východem a Západem prohloubila. Zatřetí, projekt při vysvětlení mezinárodních rozdílů zohledňuje nesourodost populací a využívá metody tzv. heterogenous treatment effects (heterogenních dopadů).

Projekt je ve třetím roce řešení, v prvním roce (2022) proběhl sběr dat na reprezentativním vzorku dospělé populace, výsledky se nyní zpracovávají do řady odborných studií. Dosud byly publikované články týkající se validity indikátoru subjektivního zdraví, srovnatelnosti škál spokojenosti a sociálních aspektů spánkového režimu.

Topics: 
social inequalities
health
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Hamplová Dana, Klusáček Jan, Mráček Tomáš
Téma:
health
Oddělení:
Social Stratification
Typ publikace:
Article with impact factor
Kudrnáčová Michaela, Aleš Kudrnáč

Previous research has shown that sleep deprivation, low quality sleep or inconvenient sleeping times are associated with lower quality of life. However, research of the longitudinal effects of sleep on quality of life is scarce. Hence, we know very little about the long-term effect of changes in sleep duration, sleep quality and the time when individuals sleep on quality of life.

Téma:
health, lifestyle
Oddělení:
Social Stratification
Typ publikace:
Article with impact factor
Hanzlová, R., Raudenská, P.

The Satisfaction with Life Scale (SWLS) is one of the most commonly used instruments for measuring life satisfaction.

Téma:
methodology, health
Oddělení:
Social Stratification
Typ publikace:
Article with impact factor
Raudenská, Petra

Single-item measures of general well-being are increasingly being analysed cross-culturally but without clear evidence of comparability level attainment. The primary objective of this study is to examine the cross-country measurement invariance of the two most common single-item measures—general life satisfaction and happiness—across a large number of countries. For this purpose, 45 data sources from large-scale sample surveys conducted between 1976 and 2018 were used.

Téma:
methodology, health
Oddělení:
Social Stratification
Typ publikace:
Article with impact factor