Chapter in monograph
Bernard, Josef. 2018. „Rezidenční kontext a různé formy nerovností – sociologické perspektivy.“ Pp. 23-49 in Josef Bernard (ed.). Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Sociologický ústav AV ČR. 244 s. ISBN 978-80-7419-274-6.

Kapitola představuje různé teoretické konceptualizace souvislostí mezi charakteristikami rezidenčního prostředí a sociálními nerovnostmi, mechanismy prostorových nerovností a problematikou venkovské chudoby.

Left

Topics: 
urban and rural studies
regions
social inequalities
Share this page