Chapter in monograph
Kostelecký, Tomáš, Mikešová, Renáta, Bernard, Josef. 2018. „Střední školy v regionech Česka: ovlivňuje periferní poloha nabídku škol, poptávku po nich a úspěšnost jejich studentů? .“ Pp. 99-122 in Josef Bernard (ed.). Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově. Praha: Sociologické nakladatelství SLON / Sociologický ústav AV ČR v.v.i. 244. ISBN 978-80-7419-274-6.

Kapitola zkoumá geografické faktory, které ovlivňují nabídku a poptávku po různých typech středních škol, a výsledky, jichž středoškolští studenti dosahují u maturit. Autoři ukazují, že české regiony se od sebe odlišují strukturou nabídky středoškolského vzdělání, ale i poptávkou po různých typech vzdělání. Rozdíly mezi školami stejného typu ležícími v různých regionech však nejsou tak odlišné, aby samotné regionální nerovnosti způsobovaly významné bariéry v přístupu ke kvalitnímu středoškolskému vzdělání.

Left

Topics: 
urban and rural studies
regions
social inequalities
education
Share this page