Workshops
6. 12. 2021
10:30-16:00, ONLINE (ZOOM)

V pondělí 6. 12. proběhne workshop zaměřený na problematiku trávení a prožívání volného času dětí. Pozornost bude věnována i tématům volnočasové kompetence a volného času a rozvoje dětí za pandemie. Pro účast je na workshopu se prosím registrujte zde.

Ilustrace: Pixabay.com

Na workshopu budou mimo jiné představeny výsledky dotazníkového šetření, kterého se účastnily děti navštěvující 2. stupeň základních škol nebo nižší stupeň víceletých gymnázií a jejich rodiče. Workshop se koná v rámci projektu Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku (č. TL 02000387), na jehož řešení se podílejí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Median, s.r.o., a Salesiánský klub mládeže DIS, z.s., Projekt  je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR.

Účast na workshopu je bez poplatku, je však nutná předchozí registrace. Registrovat se můžete zde nebo na e-mailu volnycas@soc.cas.cz. Odkaz na platformu ZOOM Vám bude zaslán před konáním workshopu.

Program

1. blok 10:30 – 12:00 

zahájení

 • Michal Kaplánek, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Poznávání životní reality dětí - klíč k cílům a metodám výchovy
 • Daniel Prokop, PAQ Research
  Volný čas a rozvoj dětí za pandemie

12:00 až 13:00 přestávka na oběd

2. blok 13:00 – 14:30

 • Daniel Čermák, Věra Patočková, SOÚ AV ČR
  Co děti ve volném čase dělají
 • Věra Patočková, Daniel Čermák, SOÚ AV ČR
  Prožívání volného času dětí
 • Martin Vávra (ve spolupráci s Jiřím Šafrem), SOÚ AV ČR
  Výchovné styly v rodině a volný čas dítěte

14:30 - 14:45 přestávka

3. blok 14:45 – 16:00

 • Jiří Šafr, SOÚ AV ČR
  Kulturní aktivity ve volném čase
 • Anna Dudová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Volnočasová kompetence
 • Richard Macků, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Kompas nebo vařečka? Metodické materiály pro rozvoj volnočasové kompetence

závěrečná diskuse, ukončení workshopu

Share this page