Peer-reviewed journal article
Bernard, Josef, Čermák, Daniel. 2021. „Vzestupné a sestupné politické dráhy českých poslanců a senátorů.“ Acta Politologica 13 (1): 22-42. ISSN 1803-8220. [cit. 12.2.2021]. Available from: https://doi.org/10.14712/1803-8220/3_2020.

Článek se zabývá víceúrovňovými kariérními dráhami českých politiků v letech 2000 až 2017. Nejprve jsme v něm popsali typické kariérní dráhy mezi jednotlivými úrovněmi samosprávy, přičemž jsme rozlišovali vzestupné a sestupné dráhy. Následně jsme se soustředili na vzestupné dráhy směřující až na národní úroveň, které představují nejobvyklejší cestu do Parlamentu ČR. S využitím komplexní databáze, v níž jsou propojeny údaje o kandidátech na lokální, regionální a národní úrovni, jsme ukázali, že českému politickému systémy vzestupné dráhy dominují. Ženy jsou v uvedených vzestupných drahách podreprezentovány, což v důsledku vede ke snižujícímu se zastoupení žen na národní úrovni.

In this article we discuss multi-level career paths of Czech politicians from 2000 to 2017. First, we describe typical career movements between policy levels, differentiating between ascending and descending paths. Subsequently, we focus on ascending paths targeting at the national level which are the most common way how to enter the Parliament. Using a complex interlinked database of candidates in individual local, regional and national elections, we find that the Czech political system is dominated by ascending career paths. One of their important effects is increasing underrepresentation of women at the national policy level.

Left

Topics: 
elites
politics (and political attitudes)
elections (and polls)
Share this page