Monograph
Nešpor, Zdeněk R. 2020. Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu. Náboženství Dioskúrů. Praha: Karolinum. 198 s. ISBN 978-80-246-455-1.

The final monograph of a research project on "Return of Religion in the Public Space" is the first and only analyse of the divergent post-secularisation development of religion in the Czech Republic and Slovakia since the dissolution of Czechoslovakia. In addition to the analysis of the development of church-state relations in the two countries, organisational issues facing the established churches and the various ways in which these churches are active in the public space and the public response thereto, the book also addresses issues surrounding church financing and other aspects of the (renewed) public presence of churches and religion. The author concluded that the established churches in particular have failed to adequately cope with the challenges of modern secularisation and are even less capable of managing the impacts of the various post-secular tendencies considered.

Kniha analyzuje disparátní vývoj náboženství, církví a religiozity v České a Slovenské republice po rozpadu společného státu. Zatímco česká společnost je jednou z nejsekularizovanějších společností světa, na Slovensku náboženství už tradičně hraje významnou úlohu ve veřejném prostoru. Je to však celá pravda a vystačíme s tím, že všechny rozdíly připíšeme historickému dědictví? Po přiblížení odlišné historie a společenského postavení církví a věřících v obou zemích autor podrobně analyzuje vývoj vztahů mezi státem a církvemi, jejich financování a ekonomický provoz, církve jako náboženské organizace a jejich společenské a kulturní působení, stejně jako proměňující se religiozitu a názory veřejnosti. Ukazuje, že v obou společnostech se prolínají sekularizační i desekularizační tendence a že české a slovenské církve, ale ani jejich sekulární protějšky často nedokázaly adekvátně reagovat na aktuální společenské potřeby. Hledání individuálně i společensky přijatelného (postoje k) náboženství naší doby je tak zřejmě ještě před námi.

Share this page