Chapter in monograph
Klímová Chaloupková. 2015. „Jak se mění představy o rodičovství a manželství? .“ p. 273-277 in Lyons, P.; Kindlerová, R. (eds.). 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 978-80-7330-280. DOI http://hdl.handle.net/11104/0263027 .

Okolnosti zakládání rodiny v České republice se v posledních pětadvaceti letech výrazně proměnily. Méně lidí uzavírá manželství, a pokud ano, tak ve vyšším věku. Nesezdané soužití se stává stále častěji prostředím, ve kterém jsou vychovávány děti. Manželství již nepředstavuje jedinou společensky přijímanou formu partnerského soužití. Postoje k nesezdanému soužití, manželství a představy o časování vstupu do manželství se rozrůzňují a rozvolňuje se následnost vstupu do manželství a do rodičovství.

In the Czech Republic, the context for starting a family has changed dramatically since the fall of communism in late 1989. Fewer Czechs are getting married, and if they do, they do so at a later age. Cohabitation has become a long-term household arrangement in which children are raised. Today, marriage is not the only socially acceptable form of a shared life among Czech couples. In addition, views about cohabitation, marriage and when is the right time for marriage had become more variable.

Part of publication: 
2015
Lyons, Pat, Kindlerová, Rita

Left

Topics: 
value orientations
family
Share this page