Other publication
Samec, Tomáš (ed.). 2018. „Jak zajistit dostupné bydlení?“ ISBN 978-80-7330-336-5.

Kdo dnes zkouší hledat bydlení v Praze nebo Brně, čelí často nepříjemnému překvapení. Ceny nemovitostí i nájemné dosahují takové výše, že i lidé s průměrnými příjmy začínají mít problémy si bydlení dovolit.

  • Jak jsme se do této situace dostali?
  • Co s tím můžeme dělat?
  • A co můžeme chtít po politicích, aby se daná situace (vy)řešila?

Kromě odpovědí na tyto otázky v publikaci naleznete i konkrétní zkušenosti z České republiky i ze zahraničí, jak je možné řešit finanční nedostupnost bydlení, a dozvíte se, jaké existují alternativy k vlastnickému a soukromému nájemnímu bydlení. Právě to, že způsob poskytování bydlení v České republice je příliš závislý na vlastnickém a soukromém nájemním bydlení, vede k tomu, že se ocitáme v pasti, když ceny nemovitostí a nájmů rostou rychleji než mzdy.

Autory a autorkami jednotlivých textů jsou Tomáš Samec, Vítězslav Lamač, Martina Veverková, Jan Blažek, Adéla Zicháčková, Lucie Trlifajová, Csaba Jelinek a Tobias Bernet.

Texty jsou dostupné rovněž na webových stránkách dostupnebydleni.soc.cas.cz. Tištěnou brožuru si lze vyžádat zdarma prostřednictvím e-mailu tiskove@soc.cas.cz.

Publikace byla podpořena Akademií věd ČR v rámci programu Strategie AV21

 

Left

Topics: 
housing
social inequalities
Share this page

Attached images