Peer-reviewed journal article
Chylíková, Johana. 2018. „Velká data jako alternativa výběrových šetření v kvantitativním sociálněvědním výzkumu.“ Naše společnost 16 (1): 57-79. [cit. 17.9. 2018]. Available from: https://cvvm.soc.cas.cz/cz/casopis-nase-spolecnost/prehled-clanku/146-2018/4702-velka-data-jako-alternativa-vyberovych-setreni-v-kvantitativnim-socialnevednim-vyzkumu.
Share this page