Other publication
Nyklová, Blanka, Vohlídalová, Marta. 2015. „Pár postřehů o sexu a kapitálu: zpráva z feministické konference „Sex and Capital".“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 16 (2): 85 - 91. (zpráva z konference) Available from: http://www.genderonline.cz/cs/issue/39-rocnik-16-cislo-2-2015-transnacionalni-feminismus/463.
Share this page